Điểm nổi bật của sản phẩm

Nguồn máy tính VSP ATX420W

450.000

Khuyến mãi liên quan

 
 

Chính sách bán hàng

Dịch vụ khác

Liên hệ

Mô tả sản phẩm

Thông tin chi tiết